Výkaz zisků a ztrát + výroční zpráva 2016

MFK – Výkaz ZaZ 2016ke stažení

MFK Podještědí – výroční zpráva 2016 ke stažení